Начало > Образование за ненасилие > Фондация Проект за ненасилие, Швейцария

Фондация Проект за ненасилие, Швейцария

събота 15ти юни 2013, от admin

Една от фондациите, които са основани на принципа на ненасилие се намира в Швейцария. Основана през 1993 г. в град Багнес, тя вече над 20 години осигурява образователни програми както за студенти, така и за учители. Специалното при взаимоотношенията й с учителите е, че те трябва впоследствие да могат да предадат наученото на други преподаватели. Хората получили такава подготовка са над 5 милиона по целия свят.

Тя осигурява обучение на няколко нива. Първото от тях е за деца и младежи от 10 до 18-годишна възраст. Същественото в тази програма е децата да се научат да разбират себе си, другите деца и възрастните и да усвоят умението да вземат решения, които ще са от полза за всички. Така ще изградят самоуважение, което ще им помогне да прилагат ненасилието в живота си. В същата възрастова група се включват и различни спортни прояви. Там треньорите и доброволците, работещи с децата, са насърчавани да учат младежите на житейски истини по време на игрите, като ги подканят да ги прилагат в живота си. Така се съсредоточават на взаимното уважение и на това как да успяват да разрешават несъгласията си по мирен път.

Съществува и мрежа от университети, участващи в асоциацията на Проект за ненасилие, която помага на младите хора от 18 до 25-годишна възраст. В тези университети работят, хора, обучени от ФПН в местните училища и помагат за осигуряването на образователни програми с дълготраен ефект във висшите учебни заведения. За мкадежите на тази възраст е предвидена и програма, която им помага да станат по-предприемчиви в намирането на нови възможности за работа и реализация. Този проект се дължи на факта, че голяма част от престъпленията и насилието се дължат на социалното неравенство, причинено ит икономическата криза.

Целта на фондацията е да достигне до повече хора по света, затова е създала възможност за обучение чрез Интернет за желаещите да се включат в инициативите й.